Headlines

Helping handicaps and disabled
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft becijferd dat in 2011 er ongeveer 187.000 mensen gebruik maken van gehandicaptenzorg, waarvan 112.000 cliënten de zorg thuis (extramuraal) ontvangen. Het gaat dan om cliënten met een lichte zorgvraag en deze groep wordt steeds kleiner doordat er minder aanspraak gemaakt kan worden op vergoedingen uit de voormalige AWBZ. ..
Pallitive Care
Pallitive Care, Please check back for an updated language translation ..